TEAMSTERS NAGLABAS NG BALANGKAS NG PATAKARAN SA AWTONOMOUS NA SASAKYAN

Mga Manggagawa, Kaligtasan Dapat na Mauna sa Batas sa Awtonomong Sasakyan

WASHINGTON, Sept. 12, 2023 — Ngayon, inilabas ng International Brotherhood of Teamsters ang isang gabay na dokumento para sa mga tagapagbatas ng pederal upang tugunan ang mga isyu sa mga awtonomong sasakyan (AVs). Ang balangkas, Mga Prinsipyo ng Patakaran sa Awtonomong Sasakyan ng Pederal, ay dumating sa isang mahalagang panahon kapag ang mga aksidente na sanhi ng mga sariling nagmamanehong kotse at trak ay patuloy na nakakasakit sa mga pamilya at naglalagay sa panganib ng mga komunidad sa buong bansa.

“Daan-daang libong mga Teamster ang nagpapatakbo ng susi para sa kanilang kabuhayan, kaya masigasig kaming nakatuon sa pakikipagtulungan sa Kongreso at mga tagaregula ng pederal upang makuha ang tamang patakaran sa AV,” sabi ni Teamsters General President Sean M. O’Brien. “Ang malakas na mga pederal na patakaran sa AV ay dapat bigyang-prayoridad ang mga manggagawa at kaligtasan. Ang anumang panukalang batas na naglalagay sa panganib ng mga manggagawa at pangkalahatang publiko ay sasalubungin ng matinding pagtutol ng mga Teamster at aming mga kasama.”

Iniabot ng mga Teamster ang limang pangunahing prinsipyo para sa Kongreso at mga tagaregula ng pederal na sundin para sa isang pederal na patakaran sa AV na pumoprotekta sa mga manggagawa at ipinatutupad ang mga pamantayan sa kaligtasan, kabilang ang:

  • Pagreregula ng sasakyan: May awtoridad ang pederal na pamahalaan sa pagmamanupaktura ng sasakyan at mga pamantayan sa pagganap at dapat ilapat ang mga awtoridad na ito sa mga sariling nagmamanehong kotse at trak;
  • Pagreregula ng operator: Inireregula ng Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) ang driver ng mga komersyal na sasakyan, at ang mga kalagayan at kondisyon sa kaligtasan kung saan sila nag-ooperate;
  • Pagreregula ng mga operasyon: Ang Dept. of Transportation at FMCSA ay may iba’t ibang mga awtoridad sa regulasyon na may kaugnayan sa ligtas na mga operasyon ng mga sasakyan at ang kakayahan ng mga carrier na makatanggap ng awtoridad upang simulan at ituloy ang mga operasyon;
  • Pakikipag-ugnayan sa iba pang mga batas: Dapat isaalang-alang ng Kongreso ang mga isyu na maaaring lumitaw mula sa relasyon sa pagitan ng umiiral na batas at ng mga pagsisikap na magbatas at iregula ang mga AV;
  • Mga epekto sa lakas-paggawa: Hindi maaaring isaalang-alang ng Kongreso ang anumang panukalang batas na nakikitang may kinalaman sa mga sariling nagmamanehong kotse at trak na hindi direkta at masigasig na tinutugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa lakas-paggawa, at anumang nagbabagong mga kondisyon sa operasyon o ekonomiya na nangyayari bilang resulta ng komercialisasyon ng AV.

Dapat kumilos ang Kongreso bilang may malakas na gana sa mga mambabatas sa magkabilang panig ng pulitika na tugunan ang mga isyu sa mga AV. Sa huli ng linggong ito, magsasagawa ng isang pagdinig ang Subkomite sa Mga Highway at Transit ng Komite sa Transportasyon at Imprastraktura ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos upang talakayin ang mga sariling nagmamanehong trak.

“Sa ngalan ng 1.2 milyong mga Teamster na nagmamaneho ng trak o inaasahang magbahagi ng daan sa mga AV, mariin naming hinihikayat ang pag-adopt ng mga panukalang ito. Kailangan kumilos at gawin ito ng mga mambabatas ngayon,” sabi ni O’Brien.

Itinatag noong 1903, kinakatawan ng International Brotherhood of Teamsters ang 1.2 milyong masipag na tao sa Estados Unidos, Canada, at Puerto Rico. Bisitahin ang Teamster.org para sa karagdagang impormasyon. Sundan kami sa Twitter @Teamsters at i-“like” kami sa Facebook sa Facebook.com/teamsters.

Contact:
Matt McQuaid, (202) 624-6877
mmcquaid@teamster.org

SOURCE International Brotherhood of Teamsters