Ang Nakakatakot na Pagbabalik-Eskwela para sa mga Bata ng Ukraine

Para sa mga bata sa U.S., ang back-to-school season ay nagpapahiwatig ng halo ng mga emosyon: nostalgia para sa isa pang tag-init na natapos, excitement tungkol sa pagkikita muli ng mga kaibigan at pagkatuto ng mga bagong bagay, at ang mga paru-paro na kasama ang anumang pangunahing pagbabago sa buhay. Ito ay isang oras para sa maraming mga bata upang pumili ng isang bagong lunchbox at muling ibuklod ang pagkatuto habang sinisimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa pagkabata.

Tragiko, para sa mga bata ng Ukraine, ang back-to-school na ito season ay tungkol sa pagsusubok na mabuhay sa digmaan ng agresyon ng Russia. Ang taunang ulat ng U.N. Secretary-General sa mga bata at armadong tunggalian ay nakadokumento ng daan-daang kaso ng pang-aabuso ng mga armadong puwersa ng Russia, kabilang ang pagpatay at pagkapinsala ng mga bata na nagreresulta mula sa mga pag-atake sa mabibigat na artilyeriya, maramihang sistema ng paglulunsad ng rocket, at mga air strike. Bukod pa rito, binanggit ng ulat ng U.N. ang 480 na pag-atake sa mga paaralan at ospital na inaatribuye sa mga armadong puwersa ng Russia at kaugnay na armadong grupo. Nakita at naranasan ng mga bata ng Ukraine ang mga pangyayari na magiging multo sa kanila magpakailanman: pagkakita sa mga mahal sa buhay na pinatay, sapilitang inilipat, o inabuso pati na rin ang kanilang mga tahanan at komunidad na winasak.

Paano natin alam ang lawak ng mga pang-aabusong ito? Ang Conflict Observatory—isang programa na sinusuportahan ng Bureau of Conflict and Stabilization Operations ng State Department sa pakikipagtulungan sa Esri, ang Smithsonian Cultural Rescue Initiative, Planetscape Ai, at Yale University’s Humanitarian Research Lab—ay nagbigay ng independiyenteng dokumentasyon ng epekto ng digmaan ng Russia sa sibilyan ng Ukraine, at lalo na sa mga bata.

Isang partikular na imoral na elemento ng brutal na digmaan ng Russia laban sa Ukraine ang tumatayo: ang sapilitang paglilipat at deportasyon ng mga bata ng Ukraine. Noong Pebrero 2023, nagbigay ang Conflict Observatory ng ilan sa pinakamalawak na empirical na data na sistematiko at sapilitang inililipat ng Russia ang mga bata ng Ukraine. Inililipat ng Russia ang mga bata sa mga kampo sa mga okupadong lugar ng Ukraine o idineport sila sa mga kampo sa Russia. Inilalagay nito ang iba sa tinatawag na “pag-aampon” o sa “foster care” kasama ang mga pamilyang Ruso. Nakakagimbal ang mga pattern ng mga paglilipat at deportasyong ito: sa ilang mga kaso, inalok ang mga pamilya ng libreng karanasan sa tag-init na kampo lamang upang putulin ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak. Sa iba pang mga kaso, naubos ang mga pasilidad ng pangangalaga ng mga bata, na walang mga talaan tungkol sa kanilang kinaroroonan.

Tulad ng sinabi ni Linda Thomas-Greenfield, ang U.S. Ambassador sa U.N., sa harap ng Security Council, “Literal na hinuhugot ang mga bata mula sa kanilang mga tahanan.” Kapag nasa kustodiya na ng Russia, ilan sa mga batang Ukrainian ay napapailalim sa mga programa ng pro-Russia na muling edukasyon, indoctrination, at pagsasanay militar. Sinasabihan ang ilan na hindi na sila gusto ng kanilang mga magulang, at pinarusahan ang ilan kung hindi sila sumunod at ganap na tumalikod sa kanilang mga pagkakakilanlang Ukrainian. Ipinilit sa marami sa kanila ang pagkamamamayan ng Russia bilang bahagi ng isang malawakang sistema ng sapilitang “passportization.”

Tumugon ang Russia sa mga pagkondena sa kaniyang hindi makataong mga kilos sa pamamagitan ng isang kanyon ng pagtanggi, misimpormasyon, at propaganda. Sinabi ng mga opisyal ng Russia na ang sistema na ito ay tunay na isang dakilang pang-humanitaryong hakbang na nasa lugar upang protektahan ang mga pinaka-mahihinang bata mula sa mga pinsala ng digmaan. Ngunit natuklasan ng Independent International Commission of Inquiry on Ukraine ng U.N. na ang mga paglilipat ay hindi nakatwiran ng kaligtasan o mga medikal na dahilan at hindi natugunan ang mga kinakailangan na nakasaad sa mga batas ng digmaan.

Sa Munich Security Conference noong nakaraang Pebrero, ipinahayag ni U.S. Vice President Kamala Harris ang pagtatapos ng Administrasyon ni Biden na ang mga miyembro ng mga puwersa ng Russia at iba pang mga opisyal ay gumawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng deportasyon ng mga sibilyang Ukrainian, kabilang ang mga bata na sapilitang nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Gaya ng sinabi ni Pangulong Joe Biden, sinusubukan ng Russia na nakawin ang hinaharap ng Ukraine sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga bata nito.

Matuwid na hiniling ng mga tao ng Ukraine ang pananagutan. Isinampa ng mga prosecutor, advocate, at mga abogado sa karapatang pantao ang isang matatag na kampanya na nakatuon sa pagkuha ng katarungan sa mga korte sa loob at labas ng bansa, kahit na patuloy na walang humpay ang brutal at hindi makatarungang digmaan ng Russia.

Sumali ang U.S., E.U., at U.K. sa Ukraine sa mga pagsisikap na ito sa pamamagitan ng Atrocity Crimes Advisory Group. Ang ACA ay dinisenyo upang suportahan ang mga prosecutor ng Ukraine, na gumagana sa kanilang sariling pambansang sistema ng hudikatura, upang kilalanin at isampa ang mga responsable para sa mga krimen na ginawa sa Ukraine. Isinasagawa ng makabagong pangmaramihang bansa na inisyatibang ito ang pagpapadala ng mga koponan ng mga dalubhasa—marami sa kanila ay mga beterano mula sa mga korte ng krimen sa digmaan sa buong mundo—upang tumulong. Tinutulungan ng ACA ang pag-uuri sa higit sa 100,000 potensyal na krimen sa digmaan na naitala ng Ukraine hanggang ngayon; bumuo ng mga file ng kaso laban sa mga pinaghihinalaang salarin; subaybayan ang lokasyon ng mga suspek; at tiyakin ang due process, kahit na para sa mga isinakdal sa pinaka-nakakasindak na mga krimen.

Sa isang mas malawak na saklaw, 43 estado ay nagrefer ng mga pagpatay ng Russia sa Ukraine sa International Criminal Court sa The Hague. Hanggang ngayon, naglabas na ang ICC ng mga warrant ng pag-aresto para kay Pangulong Vladimir Putin at sa kanyang Commissioner para sa Karapatan ng mga Bata (isang malaking pagkakamali kung mayroon man), si Maria Lvova-Belova. Sila ay kinasuhan ng sapilitang deportasyon o paglilipat ng mga bata—isang malubhang paglabag sa Ikaapat na Geneva Convention, na nakatuon sa proteksyon ng mga sibilyan. Inaasahan ang karagdagang mga warrant ng pag-aresto. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Dmitry Medvedev, isang dating Pangulo at Deputy Chair ng Security Council ng Russia, na ang mga warrant ng pag-aresto ay dapat gamitin bilang toilet paper. Sumusuporta ang U.S. sa imbestigasyon ng ICC at tumutulong dito.

Sa bahay, inamyendahan ng Kongreso ang War Crimes Act upang payagan ang pag-uusig ng mga krimen sa digmaan kung matagpuan ang salarin sa U.S., anuman ang kanilang nasyonalidad o kung saan naganap ang mga krimen. Bumuo rin si Attorney General Merrick Garland ng isang ace War Crimes Accountability Team sa loob ng Department of Justice upang habulin ang mga potensyal na kaso sa mga korte ng U.S. Sa ngayon, pinarusahan ng U.S. ang mga indibiduwal at entidad na may kaugnayan sa paglilipat o deportasyon ng mga bata ng Ukraine. Maraming mga estado sa Europa ang bumuo ng isang Joint Investigative Team upang mag-ugnayan sa bawat isa at sa ICC. Sa wakas, isang bagong International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine ay binuo upang magbigay ng karagdagang suporta.